Mokytoja Sonata su mokinių pagalba kūrė šį sodelį: bėgiai simbolizuoja trėmimus į Sibirą, todėl šalia auga sibiriniai vilkdalgiai, kitoje pusėje – bajorės, buožainės – kalbama apie didikų titulus, o sinavado žiedas – kaip karaliaus karūna. Juk turėjome vieną karalių – Mindaugą. Mokytoja turi prigalvojusi daug įdomių pamokų šiame sodelyje. O prie šio pastato sovietmečiu Pranas Lukošaitis iškėlė Lietuvos trispalvę, už ką buvo nukankintas. Jo vardu pavadinta gatvė Vilkyškiuose. Taigi, įdomūs ir painūs istorijos vingiai…