Šeštokai apibendrina mokslo metus ir reflektuoja kurdami žiedų mandalas. Surengėme parodėlę. Kokios šviesios ir gražios mandalos.