Lietus sutrukdė pamoką lauke, tad klasėje pabendravome su gyvalazdėmis, aptarėme jų biologiją, dauginimąsi. Miela.