Su dešimtokais vieną pamoką nuėjome prie Vilkyškių miestelio tvenkinio ir vizualiai įvertinome vandens užterštumą pagal augalus ir aplink tvenkinį vykdomą ūkinę veiklą (namai, sodai, AB „Vilkyškių pieninė”). Šiandien parsinešėme tvenkinio vandens ir atlikome jo cheminius tyrimus. Nustebome, jog vanduo labai švarus: pH neutralus, fosfatų ir amonio jonų nėra, šiek tiek radome nitratų, kurie neviršija leistinas normas. Tyrimus darėme kalorimetriniu būdu.