Biofizikos pamokoje septintokai skaičiavo greitį: savo greitį bei vabzdžių greitį. Išsiaiškinę kokių dydžių reikia greičiui apskaičiuoti ir aptarę metodikas, pasiskirstė grupelėmis ir vieni matavo laiką, kiti atstumus, o įdomiausia buvo tirti blakių kareivėlių ir boružės greitį. Blakės greitesnės už boružes, nes per sekundę nubėga 4 cm .