Pagėgių krašto draugija „Sandūra” leidžia žurnalą „Rambynas”, skirtą Mažosios Lietuvos etnografinio savitumo išsaugojimui. Tai iš viso jau 15-tas žurnalo „Rambynas” leidinys. 2019 m. pirmame numeryje rašoma ir apie mūsų mokyklos edukacines erdves.