– KOKIU ATSTUMU VEIKIA ELEKTROS SROVĖ VANDENYJE?” – klausimą pateikė devintokas Tautgirdas. 
Atsakymas:  Vandenyje elektros srovė sklinda apie 50 metrų, tai priklauso nuo to, kokio druskingumo yra vanduo. 
Geri elektros laidininkai yra metalai, grafitas, druskų bei rūgščių tirpalai, o geri izoliatoriai – oras, stiklas, guma, sausas medis, daugelis plastikų, distiliuotas vanduo.  Laidumą elektros srovei lemia medžiagoje esančių judrių elektringųjų dalelių skaičius: kuo daugiau šių dalelių turi medžiaga, tuo ji geresnis laidininkas. Metaluose tokios dalelės yra laisvieji elektronai, o druskų rūgščių ir šarmų tirpaluose – jonai. Kiekviename kubiniame centimetre metalinio laidininko yra nepaprastai daug (apie 100 000 000 000 – 1000 000 000 000 milijardų) laisvųjų elektronų, dėl to metalai ir yra puikūs elektros laidininkai.
   Izoliatoriai praktiškai neturi laisvų elektringųjų dalelių. Juose elektronai tvirtai “pririšti“ prie atomų, todėl negali nuo jų atitrūkti, taigi elektros srovė izoliatoriais neteka.