Vienuoliktokai gilinosi į vandens molekulės savybes ir funkcijas. Pirmiausia jie turėjo iššifruoti pamokos temą, kuri buvo užkoduota periodinėje elementų lentelėje. Tada pažiūrėję filmukus apie vandens molekules ir vandenilinį ryšį, nutarėme jį išbandyti patys: kai kam šio bandymo metu pavyko atlaikyti net 24 centus. Supratę vandens savybes ir funkcijas, mokiniai bandė ištirti kurio vandens pH mažiausias ir didžiausias indikatorių pagalba. Galų gale, pamokos pabaigoje , aptarę vandens funkcijas, reikšmę, įsivertino pamokos žinias pildami į stiklinėles tiek dažyto vandens, kiek pamokoje įgijo ar prisiminė žinių ir įgūdžių.