Vienuoliktokai paprastai renkasi dalykus ir jaudindamiesi ateina į pamoką mokytis biologijos A lygiu. Žinau, kad iš kitų mokinių susižino, kokia mokytoja reikli, kai kuriems net vidurius susuka. Ta proga atsinešu į klasę tualetinio popieriaus ritinėlį ir , pranešusi mokiniams apie jų baimes, leidžiu atsiplėšti tiek popieriaus gabalėlių, kad užtektų „reikalui išsamiai atlikti” 🙂 Kai visi atsiplėšia kiek nori ir pasijuokia vienas iš kito poreikių, sakau, jog veltui popieriaus niekas neduoda: dabar ant kiekvieno gabalėlio parašykite, kaip mokysitės, kad patirtumėt sėkmę. Kai kas džiaugėsi būdami kuklesni. Bet užduotį atliko visi. Pradžia smagi.