Vienuoliktokai nagrinėja transpiraciją. Pasidarėme nemažai bandymų:
1. Transpiracijos lape stebėjimas .
2. Transpiracijos stebėjimas lapuose, kai žiotelės visos ar dalinai užtepamos vazelinu. 
3. Transpiracijos greičio tyrimas stebint svorio pokyčius.
Lauksime rezultatų. Kantrybės ir patikrinsime išsikeltas hipotezes.