Fotosintezė ir kvėpavimas

h

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/276/ Fotosintezės proceso modelis

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/281/ Anaerobinis ir aerobinis kvėpavimas

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/309/ dujų apykaita plaučiuose ir audiniuose

Mitochondrija ir energijos gamyba
Mitochondrija ir jos funkcija
Fotosintezė
Fotosintezė ir kvėpavimas
Viduląstelinis kvėpavimas