Vienuoliktokai nagrinėja fotosintezę, atliko įvairius bandymus: stebėjo žioteles, pro kurias vyksta dujų apykaita, įrodė, jog fotosintezė vyksta tik šviesoje.