Štai kaip įdomiai mokiniai pavaizdavo įvairias ląstelių dalijimosi fazes. Kūrybiškas požiūris. Argi ne įdomu?