Atvira pamoka , kurią stebėjo mokyklos administracija , apie gyvūnus, mokiniai ugdėsi pažinimo, komunikacijos, kūrybiškumo kompetencijas mokydamiesi metodu „Faktų piramidė”, kur rinko svarbiausius ir mažiau svarbius faktus iš vadovėlio informacijos, vėliau grupėse skirstė gyvūnus į šiltakraujų ir šaltakraujų grupes, įjungė šiuos gyvūnus į mitybos grandines, įsivertino pagal abėcėlę – sugalvojo gyvūno pavadinimą iš tos raidės ir nurodė ar jis šiltakraujis, ar šaltakraujis. Tikrai visi išmoko šią pamoką.