Vienuoliktokai įrodė, jog dygstančios sėklos kvėpuoja atlikę bandymą su miežių sėklomis ir šiuo prietaisu: apačioje įpylėme kalkinio vandens, o viršuje įpylėme išbrinkintų sėklų. Po kelių dienų pamatėme, jog kalkinis vanduo susidrumstė, jis pabaltuoja dėl išsiskyrusio anglies dioksido. O po savaitės rezultatas dar įdomesnis – šaknys skverbiasi link vandens, stebime hidrotropizmą, lenda daigeliai.