Taip. Sodas tuščias, be vaikų klegėjimo, lakstymo, šūkavimų. Tik paukščiai čiulba. O augalai, kaip vaikai, stiebiasi vis aukštyn, skleidžiasi, kaip asmenybės ….Liūdnokas pavasaris.