Septintokai įtvirtino žinias apie saugomas teritorijas ir jų gamtines vertybes keliaudami Rambyno regioninio parko gamtos taku.